Agata Plichta-Trzonkowska

Agata Plichta_full

Radca prawny, Adwokat

Z Kancelarią związana od 2014 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała od początku studiów w warszawskich kancelariach prawniczych.

W 2017 roku zdała egzamin adwokacki z jednym z najlepszych wyników i z wyróżnieniem od Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W 2022 i 2023 roku otrzymała indywidualne wyróżnienie w międzynarodowym rankingu prawniczym The Legal 500 w kategorii „Dispute Resloution”.

Specjalizuje się w doradztwie prawnym szeroko rozumianego prawa administracyjnego i cywilnego. Reprezentuje Klientów Kancelarii przed sądami administracyjnymi, a także sądami powszechnymi, w tym w postępowaniach grupowych wytoczonych przez przedsiębiorców w związku ze szkodami wyrządzonymi za niezgodne z prawem działanie i zaniechanie Skarbu Państwa w czasie epidemii COVID-19. Wiele prowadzonych przez nią spraw ma charakter nowatorski i precedensowy.

Prowadzi także postępowania podatkowe, w tym dotyczące tzw. karuzel podatkowych oraz klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR).

Jest pełnomocniczką Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, na rzecz której świadczy pomoc prawną związaną m.in. z organizacją i obsługą Pol’and’Rock Festival.

Wspiera Klientów przy negocjowaniu warunków umów oraz porozumień, jest autorką licznych opinii prawnych sporządzanych dla podmiotów prywatnych i publicznych.

Brała udział w pracach legislacyjnych nad zmianami w prawie dotyczącymi zagadnień związanych z reprywatyzacją nieruchomości warszawskich oraz konsultowała przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców regulacje dotyczące pomocy finansowej dla przedsiębiorców w czasie epidemii COVID-19.

Od lat jest zaangażowana w działalność społeczną. Świadczy pomoc pro bono w sprawach uderzających w wymiar sprawiedliwości i praworządność w Polsce.

Jest autorką publikacji o tematyce prawniczej oraz współautorką komentarza do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty pod red. M. Kopcia, wydanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer.

W 2021 roku skończyła studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

W wolnych chwilach z pasją oddaje się podróżom, gotowaniu oraz działalności charytatywnej.