Anna Truskolaska

Anna Truskolaska

Financial Manager
Anna Truskolaska Financial Manager Ukończyła studia na kierunku rachunkowości, finansów i zarządzania o specjalności zarządzania funduszami Unii Europejskiej. Doświadczenie w pracy z finansami zdobywała m.in. w międzynarodowej firmie ubezpieczeniowej oraz jednostkach samorządu terytorialnego, gdzie odpowiedzialna była m.in za ogłaszanie, realizację i rozliczanie finansowe dotacji unijnych i celowych. Aktualnie angażuje się we wdrażanie nowych rozwiązań księgowych Kancelarii, nadzór nad rozliczeniami finansowymi oraz…
Iwona Wierzbicka

Iwona Wierzbicka

Office Manager
Iwona Wierzbicka Office Manager Z kancelarią związana od ponad 23 lat. Szlify zarządzania biurem – zdobyła podczas ponad 12 letniej pracy w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, przechodząc przez wszystkie szczeble urzędnicze – kończąc na funkcji kierownika Sekcji Rejestru Fundacji ( wówczas jedynego w Polsce) i kierownika Wydziału Rejestru Zastawów Sądowych – będącego forpocztą dla powstałego później KRS-u. W…
Jakub Michalski

Jakub Michalski

Aplikant adwokacki
Jakub Michalski Aplikant adwokacki Z kancelarią związany od 2022 roku. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich kancelariach zajmujących się obsługą prawną spółek oraz funduszy inwestycyjnych. Swoją pracę magisterską z zakresu domeny internetowej w obrocie cywilnoprawnym pisał pod patronatem prof. dr hab. Mirosława Bączyka. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji…
Agata Kwasowska

Agata Kwasowska

Aplikant adwokacki
Agata Kwasowska Aplikant adwokacki Z Kancelarią związana od 2021 roku. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobywane w kancelariach prawnych. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W trakcie studiów obejmowała funkcję w zarządzie Studenckiego Koła Nauk Penalnych, a także udzielała porad w ramach Studenckiej Poradni Prawnej. Laureatka wydziałowych konkursów wiedzy z prawa karnego materialnego,…
Karol Kosmus

Karol Kosmus

Aplikant adwokacki
Karol Kosmus Aplikant adwokacki Z kancelarią związany od 2021 roku. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych, a także szeroko pojętym prawie gospodarczym, prawie cywilnym i administracyjnym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych w Gdańsku i Warszawie. Zajmował się obsługą procesową kilku największych towarzystw ubezpieczeniowych, a także innych dużych podmiotów gospodarczych, w tym ogólnopolskiej sieci aptek. Świadczy pomoc prawną kredytobiorcom…
Karolina Łagocka-Zielenkiewicz

Karolina Łagocka-Zielenkiewicz

Aplikant adwokacki
Karolina Łagocka-Zielenkiewicz Aplikant adwokacki Z Kancelarią związana od 2022 roku. Specjalizuje się w prawie karnym. W kręgu jej zainteresowań znajduje się przestępczość przeciwko zabytkom i dziełom sztuki. Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w ramach których obroniła pracę magisterską pt. „Odpowiedzialność karna za fałszerstwo dzieł sztuki”. Podczas studiów poszerzała swoją wiedzę studiując…
Barbara Śmiałkowska

Barbara Śmiałkowska

Aplikant adwokacki
Barbara Śmiałkowska Aplikant adwokacki Z Kancelarią związana od 2021 roku. Specjalizuje się w prawie karnym i prawie karnym procesowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskała również dyplom magistra francuskiego i europejskiego prawa handlowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Poitiers we Francji. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobywane podczas pracy w kancelariach adwokackich we Wrocławiu, jak i…
Natalia Pazera

Natalia Pazera

Aplikant adwokacki
Natalia Pazera Aplikant adwokacki Z Kancelarią związana od 2022 roku. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym i procesowym. Wcześniejsze doświadczenie zdobywała pracując w lubelskich i warszawskich kancelariach, w których zajmowała się sprawami karnymi i rodzinnymi. Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W trakcie studiów aktywnie uczestniczyła w pracach Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej…
Julia Wiktorowska

Julia Wiktorowska

Aplikant adwokacki
Julia Wiktorowska Aplikant adwokacki Z Kancelarią związana od 2021 roku. Specjalizuje się w dziedzinie prawa karnego materialnego, procesowego oraz prawa karnego wykonawczego. W kręgu jej zainteresowań pozostaje także prawo medyczne. Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2019 r. obroniła pracę magisterską z zakresu prawa pracy pisaną pod kierownictwem prof. Małgorzaty Gersdorf. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe…
Laura Golińska

Laura Golińska

Aplikant adwokacki
Laura Golińska Aplikant adwokacki Z Kancelarią związana od 2021 roku. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym i procesowym. Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, broniąc pracy magisterskiej o dowodach pośrednio nielegalnych. Obecnie jest studentką Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach programu Erasmus+ uczestniczyła w wymianie międzynarodowej, studiując na…