Sprawy administracyjne

Dubois

 

 

Posiadamy wieloletnie i bogate doświadczenie w dziedzinie prawa administracyjnego, w tym z zakresu edukacji, kwestii związanych z wykonywaniem regulowanych zawodów, ochrony zdrowia, obywatelstwa, unijnych dotacji, nieruchomości, prowadzenia działalności gospodarczej i związanych z nią zezwoleń, koncesji oraz kontroli. Reprezentujemy podmioty indywidualne, przedsiębiorców, jak również organy administracji publicznej oraz jednostki samorządu terytorialnego. Z sukcesem prowadziliśmy precedensowe postępowanie w sprawie decyzji Ministra Gospodarki o wymierzeniu kary w wysokości ponad 450 mln zł za brak wymaganych zapasów paliw.

 

 

Pomagamy naszym Klientom m.in.:

 • w sprawach z zakresu prawa budowlanego  (w szczególności dotyczących wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgłoszeń i pozwoleń na budowę), w postępowaniach nadzorczych, a także we wszczęciu właściwych procedur umożliwiających rozpoczęcie procesów inwestycyjnych;
 • w sprawach dotyczących użytkowania wieczystego gruntów, prawa własności, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarowania nieruchomościami;
 • w  postępowaniach administracyjnych dotyczących przyznania subwencji finansowej przez Polski Fundusz Rozwoju wypłacanych w związku z epidemią #COVID-19;
 • w postępowaniach o wydanie wymaganych prawem koncesji, licencji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej;
 • w postępowaniach, w których organy odmawiają przyznania uprawnień do wykonywania zawodu albo cofają uprawnienia;
 • w kontrolach związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą;
 • w postępowaniach o nałożenie kar, np. za nielegalne wprowadzenie towaru do obrotu, czy naruszenie zasad wykonywania działalności gospodarczej;
 • w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego i wzruszaniu bezprawnych decyzji administracyjnych, np. dotyczących niegodnego z prawem wywłaszczenia, czy uwłaszczenia;
 • w zorganizowaniu od strony prawnej imprez masowych – obsługujemy jeden z największych Festiwali muzycznych w Europie i na świecie (Pol’and’Rock Festival – niegdyś „Przystanek Woodstock”);
 • w zakresie ochrony danych osobowych;
 • w prawie hazardowym;
 • w postępowaniach o naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
 • w sprawach dotyczących dostępu do informacji publicznej;
 • z sprawach z zakresu obywatelstwa, ewidencji ludności, imion, nazwisk i akt stanu cywilnego w tym spraw dotyczących zameldowania i wymeldowania;
 • w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.

W wieloletniej praktyce z sukcesami reprezentujemy Klientów przed organami, sądami administracyjnymi (w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym). Konsultujemy również bieżące problemy, wydając w tym zakresie opinie prawne i rekomendacje.

Świadczone przez nas usługi mają charakter kompleksowy – wszędzie tam gdzie zachodzi konieczność spójnego opracowania zagadnień na styku kilku dziedzin prawa, zespół współpracuje ściśle z innymi departamentami Kancelarii, w szczególności w zakresie prowadzonych spraw karno-skarbowych oraz spraw inwestycyjnych i budowlanych.

Nasz zespół

Zespół

Zofia Gajewska

Adwokat, Radca prawny

Agata Plichta

Radca prawny, Adwokat

Łukasz Smolak

Adwokat

Piotr Jarosz

Radca prawny

Umów konsultację on-line

Zarezerwuj termin już teraz!