Sprawy cywilne

Zespół spraw cywilnych specjalizuje się w prowadzeniu spraw procesowych oraz nieprocesowych w imieniu i na rzecz osób fizycznych, dotyczących szeroko rozumianego prawa cywilnego.

Zespół posiada duże doświadczenie w zakresie spraw zobowiązaniowych i odszkodowawczych powstałych na tle wykonywania rożnego rodzaju umów cywilnoprawnych. Prowadzimy także sprawy w zakresie prawa rzeczowego, ubezpieczeniowego, odszkodowawczego. Mamy także duże doświadczanie w zakresie prawa budowlanego, prawa nieruchomości, prawa pracy oraz różnego rodzaju spraw rodzinnych. Nasz Zespół specjalizuje się ponadto w sprawach o ochronę dóbr osobistych. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami polubownymi.

Doradzamy naszym Klientom w rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych (negocjacje, umowy, kontrakty, opinie prawne).

DOŚWIADCZENIE

Zastępstwo procesowe

Kancelaria reprezentuje Klientów we wszelkich postępowaniach sądowych prowadzonych przed sądami powszechnymi, sądami arbitrażowymi, a także przed Sądem Najwyższym. Naszymi Klientami są zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne. Naszym Klientom oferujemy kompleksowe usługi doradztwa prawnego w zakresie rozwiązywania sporów sądowych. Zespołem procesowym kieruje mec. Elżbieta Kosińska – Kozak.

Doświadczanie procesowe

Kancelaria z powodzeniem prowadzi liczne sprawy sądowe, w których przedmiotem sporu są wielomilionowe roszczenia majątkowe. Zespół posiada duże doświadczenie w sprawach o ochronę dóbr osobistych oraz wniosków rozpoznawanych w trybie Kodeksu Wyborczego. Specjalizujemy się w procesach dotyczących różnego rodzaju roszczeń odszkodowawczych wywodzonych zarówno z kontraktów, jak i z deliktów. Od początku istnienia Kancelarii, jej zespół prawników procesowych prowadził kilka tysięcy spraw sądowych, których istotna część zakończyła się sukcesem naszych Klientów.

Doradztwo prawne

Zespół Kancelarii świadczy usługi bieżącego doradztwa prawnego w zakresie opracowywania projektów i negocjacji różnego rodzaju umów gospodarczych i cywilnoprawnych. Doradzamy naszym Klientom także na etapie wykonywania umów i różnego rodzaju zobowiązań, opiniując i doradzając im najbardziej skuteczne kroki prawne.