Sprawy administracyjno-podatkowe

Zadaniem prawników zespołu administracyjno-podatkowego jest prowadzenie szeroko rozumianych spraw administracyjnych, w tym m.in. dotyczących nieruchomości warszawskich, mienia zabużańskiego, prawa hazardowego, celnego, prawa budowlanego, ochrony zabytków, funduszy unijnych oraz postępowań podatkowych.

Reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracji rządowej, samorządowej oraz organami podatkowymi, a także przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym. Często występujemy także w imieniu organów administracji publicznej. Reprezentujemy Prezydenta m. st. Warszawy przed Komisją Weryfikacyjną oraz świadczymy usługi doradztwa prawnego na rzecz m. st. Warszawy.

Prawnicy zespołu administracyjno-podatkowego mają duże doświadczenie w postępowaniach podatkowych oraz kontrolach podatkowych (w tym tzw. karuzel podatkowych oraz nadużyć  prawa podatkowego) na wszystkich ich etapach. Służymy również naszym Klientom bieżącym doradztwem w przedmiotowym zakresie.

Zajmujemy się sprawami prawa nieruchomości, w tym koordynujemy pod względem prawnym oraz doradzamy w procesach inwestycyjnych na wszystkich etapach. Prowadzimy negocjacje, współpracujemy przy przygotowaniu projektów dokumentów inwestycyjnych, a także umów, czy porozumień. Sporządzamy opinie prawne z zakresu prawa budowlanego oraz prawa nieruchomości, jak również przeprowadzamy analizy stanu prawnego nieruchomości (due diligence).

Nasz zespół reprezentuje Klientów także w postępowaniach dotyczących kar administracyjnych. Reprezentowaliśmy Spółkę J&S Energy S.A. w sprawie decyzji Ministra Gospodarki o wymierzeniu kary w wysokości ponad 450 mln zł za brak wymaganych zapasów paliw. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję. Ostatecznie postępowanie umorzono, a wpłacona kara została zwrócona Spółce.

Ponadto, zajmujemy się wdrażaniem procedur zapewniających zgodność procesów przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa (polityka bezpieczeństwa RODO).

Konsultujemy bieżące problemy prawne m.in. poprzez wydawanie opinii prawnych. Wszędzie tam gdzie jest konieczność spójnego opracowania zagadnień oscylujących na linii kilku dziedzin prawa, zespół współpracuje ściśle z innymi departamentami Kancelarii, w szczególności w zakresie prowadzonych spraw podatkowych, karno-skarbowych, czy spraw budowlanych.

 

DOŚWIADCZENIE

Kary administracyjne

Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach szeroko rozumianych kar administracyjnych. Kancelaria reprezentowała Spółkę J&S Energy S.A. w sprawie decyzji Ministra Gospodarki o wymierzeniu kary w wysokości ponad 450 mln zł. za brak wymaganych zapasów paliw. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 23 grudnia 2008 r. uchylił zaskarżoną decyzję. Ostatecznie postępowanie umorzono, a wpłacona kara została zwrócona Spółce.

Sprawy hazardowe

Kancelaria prowadzi szereg postępowań dotyczących gier hazardowych, w tym w zakresie cofniętych koncesji i zezwoleń, postępowań na gruncie Ordynacji podatkowej, oraz przed urzędami celnymi i sądami karnymi co do odpowiedzialności karno - skarbowej przedstawicieli podmiotów organizujących gry hazardowe.

Nieruchomości warszawskie

Prawnicy Departamentu administracyjnego Kancelarii specjalizują się oraz posiadają bogate doświadczenie w szeroko rozumianych sprawach z zakresu tzw. gruntów warszawskich, jak też innych związanych z nacjonalizacją mienia. We wrześniu 2014 r. opracowany został przez adwokata Elżbietę Buczek dla LEX komentarz do Dekretu Warszawskiego. Od 2017 r. prawnicy Kancelarii, w tym adwokat Zofia Gajewska, reprezentują Prezydenta m.st. Warszawy w szeregu postępowań przed Komisją Weryfikacyjną do spraw nieruchomości warszawskich oraz świadczą usługi doradztwa prawnego na rzecz m. st. Warszawy w przedmiotowym zakresie.