Sprawy gospodarcze

Prawnicy skupieni w dziale gospodarczym zajmują się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, w tym głównie spółek prawa handlowego. Działania nasze w głównej mierze polegają na kompleksowej obsłudze prawnej obejmującej szerokie spektrum gałęzi prawa, gwarantując tym samym należyte zabezpieczenie interesów naszych Klientów.

Doradztwo w tym zakresie obejmuje m.in. następujące zakresy:

  • prawo spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy struktur holdingowych, połączeń, przekształceń, jak również wdrażania określonych optymalizacji podatkowych.
  • zagadnienia w zakresie prawa nieruchomości, w tym w zakresie postępowań administracyjnych, w szczególności odnośnie prawnych aspektów procesu inwestycyjnego w budownictwie.
  • prawo cywilne, w tym umowy cywilnoprawne zawierane w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa.
  • doradztwo w zakresie prawa pracy.
  • prawo własności intelektualnej, w tym prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego i praw pokrewnych.

DOŚWIADCZENIE

Ład korporacyjny (corporate governance)

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w ramach inwestycji kapitałowych, jak i rzeczowych. W tym zakresie m.in. wprowadzaliśmy inwestorów do szeregu spółek kapitałowych. W ostatnim czasie świadczyliśmy także usługi na rzecz jednej z czołowych spółek Skarbu Państwa w ramach procedury przymusowego odkupu akcji na okaziciela tejże Spółki.

Obsługa procesów inwestycyjnych

Kancelaria prowadziła kompleksową obsługę prawną procesu budowlano - inwestycyjnego polegającego na realizacji prestiżowego wysokościowca położonego w ścisłym centrum Warszawy. Aktualnie zaś doradzamy inwestorowi w procesie komercjalizacji apartamentów mieszkalnych oraz lokali usługowych.

Rynek kapitałowy

Kancelaria wielokrotnie prowadziła obsługę prawną transakcji o charakterze międzynarodowym we współpracy z zespołami prawnymi innych kancelarii zagranicznych. W ostatnim okresie była to transakcja dotycząca emisji obligacji o charakterze transgranicznym o wartości, ok. 200 mln euro.