Publikacje

Reforma czy gra o tron?

Autor: Jacek Dubois, Michał Zacharski
Wydawnictwo: naczatach.pl
Miejsce: Warszawa
Rok: 2017

Czytaj więcej >

Nieposłuszeństwo obywatelskie - wydarzenia na Krakowskim Przedmieściu

Autor: Jacek Dubois, Michał Zacharski
Wydawnictwo: rp.pl
Miejsce: Warszawa
Rok: 2017

Czytaj więcej >

Palestra i paideia

Autor: Jacek Dubois, Michał Zacharski
Wydawnictwo: Palestra 10/2016
Miejsce: Warszawa
Rok: 2016

Czytaj więcej >

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz

Autor: Elżbieta Buczek, Łukasz Caban, Łukasz Dziamski, Wojciech Grecki, Marcin Kopeć (red. naukowy), Agata Plichta, Lidia Retkowska-Mika, Monika Urbańska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Miejsce: Warszawa
Rok: 2016

Czytaj więcej >

Mordowanie na ekranie

Autor: Jacek Dubois
Wydawnictwo: C.H. Beck
Miejsce: Warszawa
Rok: 2016

Czytaj więcej >

Porażka Monteskiusza?

Autor: Jacek Dubois, Michał Zacharski
Wydawnictwo: rp.pl
Miejsce: Warszawa
Rok: 2016

Czytaj więcej >

Przyzna się i kropka

Autor: Jan Mydłowski, Michał Zacharski
Wydawnictwo: rp.pl
Miejsce: Warszawa
Rok: 2016

Czytaj więcej >

Można się pogubić - komentarz do wyroku Sądu Okręgowego w Siedlcach (sygn. akt II Ka 645/15)

Autor: Agnieszka Najda-Krocz
Wydawnictwo: Dziennik Gazeta Prawna
Miejsce: Warszawa
Rok: 2016

Czytaj więcej >

Eugeniczne pomysły Jarosława Kaczyńskiego

Autor: Jacek Dubois, Michał Zacharski
Wydawnictwo: rp.pl; wp.pl
Miejsce: Warszawa
Rok: 2015

Czytaj więcej >