Publikacje

Mens rea, the Achilles’ Heel of Criminal Law

Autor: Michał Zacharski
Wydawnictwo: The European Legacy 23 (1-2)
Miejsce:
Rok: 2018

Czytaj więcej >

Władze musiały wiedzieć o neofaszystach. Trzeba było reagować.

Autor: Jacek Dubois, Michał Zacharski
Wydawnictwo: oko.press
Miejsce:
Rok: 2018

Czytaj więcej >

Ponad 1000 spraw sądowych za udział w manifestacjach. Ale ten, kto trzyma z władzą, jest bezkarny.

Autor: Jacek Dubois, Michał Zacharski
Wydawnictwo: oko.press
Miejsce:
Rok: 2017

Czytaj więcej >

Czy konstrukcja czynu ciągłego w kodeksie karnym skarbowym obejmuje zachowania nieumyślne?

Autor: Michał Zacharski
Wydawnictwo: Palestra 7-8/2017
Miejsce: Warszawa
Rok: 2017

Czytaj więcej >

Reforma czy gra o tron?

Autor: Jacek Dubois, Michał Zacharski
Wydawnictwo: naczatach.pl
Miejsce: Warszawa
Rok: 2017

Czytaj więcej >

Nieposłuszeństwo obywatelskie - wydarzenia na Krakowskim Przedmieściu

Autor: Jacek Dubois, Michał Zacharski
Wydawnictwo: rp.pl
Miejsce: Warszawa
Rok: 2017

Czytaj więcej >

Palestra i paideia

Autor: Jacek Dubois, Michał Zacharski
Wydawnictwo: Palestra 10/2016
Miejsce: Warszawa
Rok: 2016

Czytaj więcej >

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz

Autor: Elżbieta Buczek, Łukasz Caban, Łukasz Dziamski, Wojciech Grecki, Marcin Kopeć (red. naukowy), Agata Plichta, Lidia Retkowska-Mika, Monika Urbańska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Miejsce: Warszawa
Rok: 2016

Czytaj więcej >

Mordowanie na ekranie

Autor: Jacek Dubois
Wydawnictwo: C.H. Beck
Miejsce: Warszawa
Rok: 2016

Czytaj więcej >