28.03.2012

Wymiar jawności

Autor: Jacek Dubois
Wydawnictwo: nawokandzie.ms.gov.pl
Miejsce: Warszawa
Rok: 2012

Dotychczas sędzia był dla stron postacią całkowicie anonimową. Jawność oświadczeń majątkowych spowoduje, że zainteresowani uzyskają wgląd w jego życie osobiste. Osłabiona zostanie powaga urzędu, osłabione może zostać bezpieczeństwo samego sędziego.

Więcej: http://nawokandzie.ms.gov.pl/numer-12/felieton-12/wymiar-jawnosci.html

CZYTAJ DALEJ >