Pozwy zbiorowe; odszkodowania

Dubois

 

Pozwy zbiorowe to dziś mało wykorzystywana instytucja prawna, która umożliwia dużej liczbie osób, przy zmniejszonych kosztach sądowych, dochodzić ochrony swoich praw. Obecnie reprezentujemy kilkuset Klientów w sprawach sądowych przeciwko Skarbowi Państwa o przesądzenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez niekonstytucyjne zakazy i ograniczenia wprowadzone w związku z epidemią COVID-19 oraz za zaniechanie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Złożone pozwy obejmuje przedsiębiorców z branży gastronomicznej, turystycznej (w tym hotelarskiej), rozrywkowo – sportowo – rekreacyjnej, oraz branży klubów i dyskotek. Doradzaliśmy i konsultowaliśmy również możliwość wywiedzenia pozwów zbiorowych grupom społecznym m.in. emerytom i rencistom, rodzicom samotnie wychowującym dzieci oraz księgowym i kadrowym w związku z rozwiązaniami tzw. Polskiego Ładu.

Usługi Kancelarii obejmują m.in. reprezentowanie Klientów na etapie przedsądowym, mediacyjnym przy wsparciu organów i instytucji reprezentujących małych i średnich przedsiębiorców, jak i na etapie procesu sądowego.

 

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię obejmuje również sprawy indywidualne związane z wyrządzeniem szkody na osobie lub na mieniu. Reprezentujemy naszych Klientów w całym procesie związanym z odszkodowaniem, zarówno w odniesieniu do sprawcy szkody lub poszkodowanego, jak i w stosunku do ubezpieczycieli.

Obsługa prawna prowadzona jest m.in. w zakresie szkód powstałych w związku z wypadkami komunikacyjnymi, błędami medycznymi, wypadkami przy pracy, transportem towarów, zdarzeniami losowymi (pożar, powódź), obniżeniem wartości nieruchomości, a także co do szkód, których źródłem jest popełnienie przestępstwa.

Zespół Kancelarii z sukcesami reprezentuje także Klientów w postępowaniach o przyznanie renty, a także zadośćuczynienia, np. za śmierć osoby najbliższej, za krzywdę w postaci cierpień wynikających z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Nasz zespół

Zespół

Agata Plichta

Radca prawny, Adwokat

Umów konsultację on-line

Zarezerwuj termin już teraz!