Nieruchomości i obsługa inwestycji budowlanych

Dubois

 

 

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne i doradcze w projektach związanych z nieruchomościami, zarówno w obszarze transakcyjnym, postępowaniach inwestycyjnych (budowalnych), jak również procesach reprywatyzacyjnych, z uwzględnieniem wątków transgranicznych. Doradzamy we wszystkich sektorach rynku nieruchomości, w tym w szczególności biurowym, handlowym, hotelowym, przemysłowym, mieszkaniowym i rolnym. Do grona naszych Klientów możemy zaliczyć wiodących deweloperów komercyjnych i mieszkaniowych, fundusze nieruchomościowe, właścicieli i operatorów centrów handlowych, indywidulanych inwestorów i najemców, a także jednostki samorządu terytorialnego.

 

 

Obszar naszej działalności obejmuje w szczególności:

 • doradztwo w obrocie nieruchomościami zarówno w formule asset-transaction, jak i share-transaction;
 • analizę stanu prawnego nieruchomości oraz podmiotów będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości (due diligence);
 • obsługę prawną transakcji najmu i dzierżawy nieruchomości – po obu stronach transakcji;
 • obsługę prawną przedsięwzięć deweloperskich;
 • doradztwo dla Klientów z branży hotelarsko-rekreacyjnej;
 • prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych i arbitrażowych dotyczących regulowania stanów prawnych nieruchomości, roszczeń mających za przedmiot nieruchomości (w tym spraw reprywatyzacyjnych), oraz sporów związanych z procesem budowlanym;
 • podejmowanie czynności zmierzających do uregulowania stanu prawnego nieruchomości;
 • doradztwo w zakresie pomocy publicznej dla inwestycji w nieruchomości,
  przygotowywanie opinii prawnych.

Kancelaria oferuje wsparcie prawne we wszystkich sprawach dotyczących prawa własności, użytkowania wieczystego, użytkowania, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, służebności oraz hipotek. Usługi Kancelarii obejmują m.in. dobór właściwych instrumentów prawnych do potrzeb Klientów, przygotowanie analiz i opinii prawnych, pomoc w opracowaniu odpowiednich dokumentów, w tym umów, a także reprezentowanie Klientów na etapie przedsądowym, jak i na etapie procesu sądowego, w tym w postępowaniach wieczystoksięgowych.

 

Aktywnie pomagamy naszym Klientom w szczególności w sprawach dotyczących:

 • ochrony własności i posiadania, w tym w sprawach o wydanie rzeczy, eksmisję,
 • bezumownego korzystania z cudzej rzeczy, zwrot pożytków, nakładów,
 • zniesienia współwłasności,
 • zasiedzenia, uregulowanie prawa własności,
 • ustanowienia, przeniesienia, wygaśnięcia użytkowania wieczystego,
 • dotyczących służebności, w tym służebności przesyłu, drogi koniecznej,
 • lokalowych, w tym co do wyodrębniania lokali oraz sporów ze spółdzielnią lub wspólnotą mieszkaniową,
 • ustanawiania na nieruchomościach zabezpieczęń rzeczowych wierzytelności i ich egzekwowania.

Nasz zespół

Zespół

Szymon Chmielewski

Radca prawny

Zofia Gajewska

Adwokat, Radca prawny

Umów konsultację on-line

Zarezerwuj termin już teraz!