29.08.2014

Mec. Agnieszka Najda o odszkodowaniu za niesłuszne zatrzymanie

6 tysięcy złotych odszkodowania dostanie kasjerka z supermarketu za niesłuszne posądzenie przez klienta o kradzież i osadzenie w policyjnym dołku. Sąd jej krzywdę wycenił wysoko, podobnie jak krzywdę zatrzymywanych w świetle kamer polityków.

– Sąd wziął pod uwagę głównie krzywdę moralną, jakiej doznała kasjerka podczas wyprowadzania jej ze sklepu w kajdankach. Było to tuż przed 11 listopada, w sklepie było dużo klientów. Wszyscy ją widzieli, również koleżanki z innych kas. Przeprowadzono ją pochyloną do przodu przez cały sklep – mówi mec. Agnieszka Najda-Krocz z kancelarii Pociej, Dubois, Kosińska–Kozak, która udzieliła pomocy prawnej kasjerce.

Więcej: http://wyborcza.pl/1,75478,16554767,Odszkodowanie_dla_kasjerki.html

Fot. Krzysztof Karolczyk/AG

CZYTAJ DALEJ >