01.03.2019

Adw. Jacek Dubois o zarządzeniu Prokuratury ws. Geralda Birgfellnera: takie działanie pozbawia obywatela prawa do sądu

Po trzecim przesłuchaniu Geralda Birgfellnera, adw. Jacek Dubois przekazał opinii publicznej kilka informacji nt. przebiegu prowadzonych przez Prokuraturę czynności. Skomentował też zarządzenie, na mocy którego Prokurator zobowiązał jego Klienta do tłumaczenia dokumentów dostarczonych Prokuraturze przez pokrzywdzonego ws. Srebrnej (ok. 20 tys. stron):

Złożyliśmy w tej sprawie pismo, tłumacząc, że:

1. takie zarządzenie prokuratora nie ma żadnej podstawy prawnej;

2. to jest kolejne działanie w ramach efektu mrożącego – ma doprowadzić do zastraszenia naszego Klienta, bo mówimy o olbrzymim nakładzie finansowym;

3. takie działanie pozbawia obywatela prawa do sądu – jeżeli osoba, która padła ofiarą przestępstwa ma dalej finansować państwo polskie w ramach doprowadzenia do odpowiedzialności osoby, która do tego doprowadziła, to jest to najzwyczajniejsze pozbawienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości;

4. jeśli prokuratura tego nie przemyśli, konsekwencje będą na pewno przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, bo jest to klasyczne naruszenie Konwencji.

 

Cała wypowiedź Mecenasa Dubois dostępna jest pod adresem:

http://wyborcza.pl/10,82983,24504790,dubois-o-przesluchaniu-birgfellnera-parafrazujac-klasyka-jestesmy.html

CZYTAJ DALEJ >