Historia

Kancelaria Dubois i Wspólnicy kontynuuje tradycje powstałej w 1990 roku kancelarii adwokackiej Lawyer Service Pociej & Dubois, Borowski & Warfołomiejew. W 1995 roku, po zmianie pokoleniowej, kancelarię przejęli młodzi adwokaci wychowankowie Lawyer Service Jacek Dubois i Aleksander Pociej związany z kancelarią Pociej, Dubois i Wspólnicy do końca października 2011 roku. Kancelaria była jedną z pierwszych firm prawniczych powstałych we wczesnych latach polskiej transformacji, która obok świadczenia tradycyjnej pomocy prawnej na rzecz klientów indywidualnych, rozpoczęła również kompleksową obsługę prawną polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych.

Dzisiaj Kancelaria  łączy tę długoletnią tradycję z wszechstronnym doświadczeniem, dbałością o interes mocodawcy i przywiązaniem do najwyższych standardów zawodowych i etycznych. Dzięki szczególnemu zrozumieniu roli adwokata i radcy prawnego kancelaria  skutecznie buduje i utrzymuje bliskie oraz długotrwałe relacje z klientami, z zaangażowaniem reprezentując ich interesy oraz realizując ich oczekiwania.

W lipcu 2017 roku po wystąpieniu ze spółki  adwokat Krystyny Pociej-Gościmskiej (założycielki Lawyer Service)  kancelaria zmieniła nazwę na Dubois, Kosińska-Kozak, a właścicielami  kancelarii  zostali  adwokat Jacek Dubois  i radca prawny Elżbieta Kosińska-Kozak, która weszła do spółki  we wrześniu 1998 roku. W toku kolejnych zmian w styczniu 2018 roku grono wspólników poszerzyło się, co skutkowało jednoczesną zmianą nazwy na Dubois, Kosińska-Kozak i Wspólnicy. Od stycznia 2019 roku w wyniku rebrandingu Kancelaria występuje pod nazwą: Dubois i Wspólnicy Kancelaria Adwokacko-Radcowska sp. j.