14.07.2020

WYBORY PREZYDENCKIE 2020 – protesty wyborcze

Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż znaczna część obywateli przebywających lub stale zamieszkujących za granicami Rzeczpospolitej Polskiej została pozbawiona konstytucyjnego prawa głosu, wynikającego z art. 62 Konstytucji RP. Mając na celu zapewnienie ochrony podstawowych praw wyborczych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, Kancelaria Dubois i Wspólnicy przygotowuje protesty wyborcze, które zostaną skierowane do Sądu Najwyższego.

UWAGA!

Ze względu na zmianę przepisów regulujących tryb przeprowadzania wyborów prezydenckich, termin na składanie protestów wyborczych wynosi 3 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez PKW, które ogłoszono 13 lipca 2020 r.  – termin upływa zatem w czwartek!