04.02.2019

Wszczęcie przewodu doktorskiego adw. Kamila Rudola

W dniu 25 grudnia 2019 r. Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk podjęła jednomyślną uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego adwokata Kamila Rudola. Tytuł rozprawy Pana Mecenasa to: “Status Prawny Wspólnoty Gruntowej w Polsce”.