05.11.2014

Trudne relacje obrońcy z klientem okiem mecenasa Jacka Dubois

W dniu 5 listopada 2014 r. w Collegium Iuridicum II odbyło się spotkanie z mecenasem Jackiem Dubois zorganizowane przez Koło Naukowe Prawa Procesowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Motywem przewodnim spotkania były relacje łączące obrońcę ze oskarżonym we wszystkich fazach postępowania. Mecenas Jacek Dubois opowiedział o nawiązywaniu kontaktów z klientem, kwestiach dotyczących substytucji, możliwych konfliktach interesów występujących w zawodzie adwokata, sposobach kontaktowania się z klientem i praktycznych kwestiach związanych ze skutecznym reprezentowaniem oskarżonego przed sądem.