28.03.2018

Telewizja Polska S.A. – wydawca portalu www.tvp.info.pl zobowiązana do przeprosin wobec Kancelarii

W dniu 28 marca 2018 r. Dubois, Kosińska-Kozak i Wspólnicy Kancelaria Adwokacko-Radcowska Sp.j. zawarła z Telewizją Polską S.A. i Panem Samuelem Pereirą ugodę sądową w sprawie toczącej się przed Sądem Okręgowym w Warszawie I Wydziałem Cywilnym, sygn. akt I C 1034/17, na mocy której Telewizja Polska S.A. – wydawca portalu www.tvp.info.pl zobowiązała się do opublikowania przeprosin za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, jakoby Kancelaria pracowała dla czyścicieli kamienic i specjalizowała się w dzikiej reprywatyzacji.

Jednocześnie, wyrokiem z dnia 9 lutego 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 1000/17 zobowiązał Pana Samuela Pereirę – Redaktora Naczelnego serwisu www.tvp.info.pl do opublikowania sprostowania nieprawdziwych informacji, o których powyżej. Przedmiotowy wyrok jest prawomocny.

Oba postępowania dotyczyły materiału prasowego z dnia 6 września 2017 r. autorstwa Barbary Burdzy pt. „Adwokat z warszawskiego ratusza pracowała dla czyścicieli kamienic”.