16.01.2019

Adwokat Kamil Rudol pełnomocnikiem przed EUIPO

Informujemy, że wobec uzyskania przez adw. Kamila Rudola tytułu „European Trade Mark and Design Attorney” (numer wpisu 89317), otrzymał on uprawnienie do reprezentowania Klientów przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w sprawach dotyczących znaków towarowych.